J'7f" U 6h\ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen esloten mordt den Raad. voor te stellen den naam Hieuw® ■teeg te wijzigen in dillem do 2nijgerlaan V 30 'esloten wordt aan de in liet rapport gemaakte opmerkin- if <x ?en gevolg te geven. vO /aa de stuKKen en het ra-mort wordt tennis genomen. VanI tf :lü zal een exemplaar naar den riinister van Sociale la-) /\A' ;en morden gebonden. W r 1) het verzoek van J.Jacobs wordt afwijzend beschikt conform het advies der belasting-commissie. esloten wordt de genoten provisie ad f ),3o aan 'V.Tol- 7 yJL$ boom uit te xeeren. ingezien reeds een besluit genomen is inzake de plaats van het woonwagenkampzal den Raad morden voorgesteld afwijzend 00 het verzoek te beschikken. -esloten wordt den methouder van Openbare ïerxen te tachtigen een onder ioud met het verbond te hebben. ^sloten wordt de vergunning onder de gebruikelijke i^or^aarden te verleenen. i/2*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 580