Volg num mer Korte inhoud 1125 1126 1127 1128 1129 1120 1121 N. V. Stichtsche ^argarinef abriek Soesterberg. Techn. Ambtenaar v.h.Gasbedrijf Techn. Ambtenaar uasbedrijf Centraal Verifica+ tiebureau s-Gra- venhage J. de Vries, Soest. J.u.GijsbersSoest Techn. Ambtenaar 3ouK-en 'Voningtoe zicht ■sordt advies uitge-i Iverzoezt vergunning tot oprichting van leen benzinebewaarplaatsmet bovengrond, j sche aftapinrichting, op en in het oer iceel, kadastraal bekend gemeente Soest, tin sectie 15.1839, gelegen ^an de Amers- f o ort sche s traat Omtrent dit verzoen bracht door den commandant der vrijen, lige brandweer, te Soest en den tech nisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht. doet onder overlegging van eene ro3ten- berekening mededeeling, welKe de kosten| zullen zijn bijaldien overgegaan wordt tot uitbreiding van liet hoofdbuizennet in de Bosstraat, den Bliezlaan en 3choo| l straat en geeft in overweging NII5T tot ideze uitbreiding te doen besluiten. vraagt machtiging voor de totstandbren-| ging van eenige uitbreidingen van het hoofdbuizennet der gasleiding. lesloten v |et hierbi lesloten 1 [ing over lesloten v zendt rapport van de controle der jaarr^esioten v ken ing 1932 van het gemeentelijk gasbe-Btelling s drijf. Blaar van verzoekt ontheffing van belasting cchoo jgeld 1)33/34 op grond van het feit lat hem voor 7 maanden ontheffing is ver lesloten je brenger leend van de inkomstenbelasting 1)32/3 wegens staking van bedrijf en hij sindsl 1 Seotember 1932 slechts een inkomen vaj f.313 heeft. maakt bezwaar tegen zijn aanslag school| geldbelasting 1933/34. paloten [tesuing t bericht omtrent mogelijke bezwaren, ■bloten voortvloeiende uit het ontwerp uitbrei-Ben bouwuc dingsplantegen aankoop van een terrein 'aan de v. Lenneplaan door J.Th.Il.de '/eei 5 te Hilversum.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 581