^nb v:;n 5i0 ten wordt de vergunning te verleenen oyereenKo:ubtib <J[A. ■ven^rondUat hierbijbehoor-ende "besluit het er- de0 e -^>oest, e AmergJ s uitge-l vri jwii-l tech- leidin;. MX <°sten-Mesloten wordt den -R.-i.nd voor te stellen niet tot ui tbr ei'- JU. e tenjin: -ver te gaan, zoolang net tekort niet is gedekt. .V n wordt izennet en lohool IET tot ten. andbren-^esloten wordt de machtiging te verleenen. an het er jaarr^esioten wordt de stukKen den Raad ter voorloopige vast- i onder overlegging van een exeu- laar van het raoiort» k gaste-^telling aan te bieden onder overlegging van een exen- ~y/r'.vit ng schoo®esloten wordt den aanslag schoolgeld in overeenstemming' J eit lat brengen met den verminderden aanslag R.I.B. s ver- 1932/331 ij sinds lonen vaa y school^esloten wordt de aanslag schoolgeldbelasting in overeen!- tensaing te brengen met den verminderden aanslag R.I.B. 3 ren' wordt den Heer J.Th.dl.de Veer te berichten dat iitore^-*en bouwuanvrage door hem kan morden ingediend. i terreifl Ede Veej u/ t boHL. asLl.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 582