Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m J.C.J.Khegt en Zo-, nen, Amsterdam. Agent der Arbeids bemiddeling. T.IIuit, L.J.de 'in ter A. ?r eri -<s '/onin0sticntint "Ons Belang" Amersfoort. Gedebuteerde Cta- ten. Centraal bureauv. Verificatie en wi nantieele Adviezen der /ereeniging van Nederlandsche Gemeenten. Korte inhoud jdeelen mede dat bij assuradeuren geen bezwaren bestaan om in e(en eve.ntueele jstormschade-verzekerings-polis de door 'Burgemeester en 'Tethouders gewenschte clausule betreffende de bepaling van hf plaats gehad hebben van storm op te ne men brengt in herinnering dat bij art, lo sBjesloten iarbeidsbemiddelingswet is voorgesehrey in gemeenten met meer dan 15000 in een arbeidsbeurs moet worden oj 'Geen agentschap). Ontheffing kan door de 'Iroon worden verleend. da t weners gericht leslo ten remie va verzoexen in aanmerkinö te mogen xoraenl voor het verrichten van werkzaamheden aan het natuurbad of bij een anderen t van iienst, 'aangezien zij door het if- loopen van het badseizoen 1)33 zonder werk zijn 0eraaxt. verzoekt le. de huren van de woningen der 5 tien ting te Goesterber^ te verladen, - m de bijgevoegde bijlage "II ?oo: elke woning is aangegeven; voor het totaal saldo verlies ad f.36441,32 geen rente in rexeni.'g brengen en te wilLen overwegen of over het vezj strekte bouwyoorschot en grondvoor schot een lagere rente kan worden dongen. fee oio Ijooveel n: behouden. Besloten ,e winne.-: 2 e 3e naken eenige opmerkingen ten aanzien '^'■Jesloten de opneming van kas en boeken van het Jbibtenaar jgasbedri j f zendt rapport betreffende controle 0 meenterekening over het dienstjaar e- 1)3^ 'e rekeni Kaad ter

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 583