SC,. vr-' /K* 1'Us. iffa, Mt Afdeeiing Aanmerkingen BESLISSING les loten vordt de verzekering te sluiten tegen een jaar? jreüie van f.13^5,--. h/0 f esloten vordt de Kroon ontheffing te vragen, J - U^I 3eclo ten nordt mede te deeltn dat in voorkomende gevallen Üatwtael laogelij -c ïaet hun belanden rekening aal «'orden 'V ehouden. ■-•■Beuoten vordt het advies der financieele Commissie in .agen, aiflte binnen. II vooru' nzien ''«Besloten vordt het sohrijven om bericht aan den Technisch 4^'A- an hot ■Liotenaar bij het gasbedrijf te zenden. f h rekening zal, onder overlegging van het rapport, den raad ter voorloopige vaststelxing vorder: aangeboden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 584