Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 1138 Hoofd v.h.Telefoon- district Utrecht. 1139 1140. J. 0.Krabbendam. T e chnAmbt e na ar 3ou'"1- en foning- toezicht. doe een den cal Hui lit Zei van ter Goe f6 t toekomen een 3-tal exemplaren vani circulaire, zooals die is toegeaonl aan alle aangeslotenen aan het 10. e telefoonnet te Seist, Driebergen I s ter HeideGOHGTHRBURG en Auster-I z, betreffende splitsing telefoonnel st, waaruit blijkt, dat tengevolge de samenvoeging met het net Huis Heide, voor* de aangeslotenen te sterberg het telefoonabonnement ;et| -- zal morden verhoogd. vraagt zijn i als bedoeld Drankwet. mam te plaatsen op de lij« in art. 17eerste lid ierl biedt ter behandeling aan eenige verbod ken om bouwvergunning vergezeld van del noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 585