Afdeeling en No. BESLISSING Aanmerkingen aren r,»*' 'ie c*rculn*re ^°"dt kennis genomen. toege 2o;iB i het l0.| •eber :en.l d- i'(«Iressant wordt als no. 11 op de lijst, als bedoeld in lid derB^' ^-7fcers^e <^eT drankwetgeplaatst. ilet op het schrijven van (iedeputeerde Staten dd. 26 i van de irdt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning, irdt besloten aanvrage no. I/77I in te willigen, iimanvragen no3. 1/786, 1/760, 1/756worden gewe

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 586