NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 6 OctoUör 193 2 - Tegenwoordig de Heeren GBeketh.» Bur^o ic.es.tcr_. J. r>. van Duren en K,Lodèesen, Wethouders... Secretaris T A* Ba.t.eh.bu.rg.» Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers .1.141 t/m ...lid'/.. Uitgevoerd Afd. Ify. Afd. Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 588