num- i Afzender of voorsteller mer Korte inhoud De Voorzitter. Techn. Ambtenaar Doenbare 'Verken. 7J.Brand ts Anna Paulownal.19 Soest. 15*. van Limburg Hartmanlaan Soest. i^evr, C.J.v.d.Spei e.a. bewoners Beethovenlaan. J.H.v.d.Voort e.a, bewoners van den Heideweg. ■d^evond. ld en aan Ulo ten w {tbreidini -en voo: 'de voo 1*44,28/"; ideelt mede met den Directeur der P.U.ji leen onderhoud te hebben gehad in verta met de ter teekening voorgelegde over) komst terzake garantie aanleg electrij (geleiding op het grondooraplex ''het He (De Voorzitter deelt mede, dat het oon- jtract, hoewel niet eensluidend aan [raadsbesluit, kan worden geteekend a: [zien de inhoud de beslissing van 4«til [raad weergeeft. vraagt "iachtiging tot het doen uitgevtj van een bedrag van f,654,04 voor iitori ding straatverlichting. verzoekt een lichtpunt aan ta brengen de Anna Paulownalaan De Technisch Ambtenaar belast met le i| din0 van Openbare .7 er ken adviseert ui'l breiding met één lichtpunt volgens ovel gelegde situatieteeicening. vr ag t uitbreiding der straatverlicht®^ a e.u langs de Hartmanlaan De Technisch ,imbtenaar belast met lei ding van Openbare 'Verken adviseert w de verlichting van de Hartmnlaan 6 lichtpunten te doen aanbrengen volgens :de overgelegde situatieteekening /Zï fciioten lhtpun.t 3ht te in pi den Te lopuave Ibllege mei vragen verbetering der straatverlifitiij llangs de Beeth'o venlaan |De Technisch Ambtenaar belast 'met ie li ding van Openbare 'Verken adviseert le [straatlamp in het midden van de Beetiioj ivenlaan te doen verwijderen en te doen [vervangen door twee andere lichtpunten verzoeken uitbreiding der straat ver li®| ting langs den Heideweg. De Technisch Ambtenaar belast met ie -a ding van Doenbare "rerken adviseert ie lichtin0 uit te breiden -iet twee ntr - lampen volgens overgelegde situa cieteé^ ning. I ore s t sntare aan de pens zal dat v. etenooga- d.iarv; fgemeest voorste lamp a, fenplan lamp op sten ver' lrfon<i he F Techni toen aa; Be u.iLi t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 589