yy; -ujy i bij voor het tijivj :r 1 ^33 to benevens onenbe jofloud 33. anbrengej ar zijns ren aan-s ra bij bes! erlof tot nen drank. BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen lor stal van den Burgemeester morden de declaratiën C^>S, Jjekeurd tot een bedrag groot f.92,51» Boten wordt het rapport te stellen in handen van den CL/r^ Kouder met de exploitatie Natuurbad belast. f /lit 57- nes erfj: t versoek in het ai oen dagvj te Utrecht Boten wordt het rapport te stellen in handen van den J ■ouder met de exploitatie Natuurbad belast. v// u-' 1/66. loten wordt het ten name van G.Verschoor staande ver-: is JU. voor den verkoop van zwak-alcoholische dranken in te' Keken. U> J ■Loten wordt aan den Raad het voorstel te doen conformS I advies van den advocaat. :id wordaiBeiLoten wordt den heer van Nes mede te deelen, dat het 'aadsverpBtliiet is toegestaan en reeds een teekenaar is benoemd leinde bijBefemt met de uitwerking der plannen. sl ij khei .e on tcs'jl innen stel van den en sul h Jorts ware den heer van Nes op de hoogte tc stellen van poor de Commissie gevolgde werkwijze en hem mede te ielen dat de Burgemeester bereid is hem een en ander te lichten waarop hij nob beslissen kan of hij zijne •werking zal willen verleenen. boomen, s traat ld' t met le deelt net nnen word V1 e.oten wordt deze zaak te deconeeren, H- V CL-' V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 592