Hhuh. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen [n het rapport wordt kennis genomen. van hooiB;i het rapport wordt kennis jenonen. spaalde oMsloten wordt de beslissing aan te houden aangezien voor deM>n ander rapport van 3ouw-en Woningtoezicht is te ver- vsonin^e®chtrn. ft ft Ja Ui Jï ft Ja. logen orgJI toestemming wordt verleend. >24 en SjHyens wordt tot ontheffing der bepalingen der winkel- •eenigingJJuitingswet besloten rentepercentages worden conform het advies vastgestel d ft J^-- /VU. li3 6 vergunning wordt verleend, conform het aangeboden it-ierp eiet op het schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 3 Oef- ft 00er 1933 le afd. noa. 3504/2136, 3541/2143, waarbij bestemming wordt gegeven tot het verleenen der bouwverf 'Jnning, wordt besloten de aanvragen no I/789 en 1/778 a te willigen. Bouwaanvrage l/68l wordt verleend, waarf °°r geen toestemming van Gedeputeerde Gtaten noodig isL V' lc' Zijl. Co b

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 596