BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen nningstra ng behoef 1 3 Ier l) n den doo tl dubbel *eg, teidï! in seot: ige onthe: grond van advies, Loten wordt de ontheffing ÏTJOSI te verleenen o^o ^rond L Let in voorbereiding sijn van een uitbreidingsplan, j oesprelcins f te mogen Burgenee oer 1^33, tgevoeri s >or hem g otaal-bedr li tbe t iaU lesluiten o t toe iteal ;en te mogy den raad Politie-] SecreLrl [vergadering besluit de beslissing dd. 12 3eotj.1. handhaven. rekeningen G.J.Smit kunnen mitsdien worden uitbetaald!. /h'/Sï x Loten wordt den Raad voor te stellen de begrooting te vullen net de oredieten voor: f.300,--; achting er onde: S3teun gei esloten 31 het onler] woningen eren net iie woninj p o c fond3 word ling voor 1 het teA Lng-ettij" irlaagie 1 1 en ver-1 iwvereenifa het cover .len. |rloten wordt de bouwvereenigingen met de mededeeling den Minister in kennis te stellen met dringend ver- M daaraan de hand te houden. L <i J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 602