Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen en No aan .si K Aen raad .sal net voorstel -Morden gedaan a:»n de op- stus 1 van Gedeputeerde Staten gevolg te geven door La - A-N»-iging en aanvulling van het raadsbesluit van 10 Au- /l/- x,u/ ld! Wstus 1933. Llen van ft betaling der nota wordt besloten, idbedrijf] administj in f.450,1 orieiB- vergoed wordt ingewilligd ïsrente tf iet versta y ia t r.ent af] t Hart,, en met dij "ent emoe n te "ij angels ien van grodtl Irkst otel lafJ oerceel deponeeren bij de stuiken, ot sloten wordt te berichten dat op het raadsbesluit tot I hij sing van de plaat3 -vaar het woonwagenkamp wordt westigd niet meer kan worden teruggekomen. ding in ij g van 16 t Gasbedrl g met 32^1 ie uitorej sdrijf It gevr brengen, nede verel Technisch Ambtenaar bij het Gasbedrijf te machtigen hoofdleiding uit te breiden. IA <y 4. den lecrBf^en wordt niet af te wijken van de gesloten overeenj- ■eenkonst'»3^ en dit aan belanghebbende mede te deelen. r vuilnis] ig ier aal Nnantieel iHu.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 606