Volg- num- Afzender of voorstelier Datu m mer 1191 1192 119: 1194 Hervormde "Vij.cver- pleging Soester- berg Comité Orgelfonds Wilhelminakerk j Sosst. J. ColjeeCoest. Techn. Ambtenaar 3ou\n-en Woning toezicht Korte inhoud vraagt toestemming voor net manie.-- *oèsteï van eene loterij verzoekt ontheffing van het bepaaldeHonthef: de Winkelsluitingswet in verband met te organiseeren bazar. verzoekt meer ondersteuning aan den s00 Fruit V schri, k 0 e ic 3t bit te b' ht om a: tijiC Hu. biedt ter behandeling aan een verdoe®Let 00 bouwvergunning vergezeld van de noodiM'iyl, w teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 607