'inleggen "bepnalde rband met aan den BESLISSING Afdeelinq A Aanmer en No toestemming wordt verleend. ontheffing wordt verleend. <U' 5uil het on de znededeelingen van Maatschappelijk Hulpbetoon fruit blijkt lat het gezin ruim bedeeld wordt, zal P schrijven den raad opnieuw worden aangeboden met J zoex Burgemeester en 'Wethouders te machtigen adres- t te berichten dat geen termen aanwezig worden ge ilt om af te wij.'een van de maatregelen door Maatschap- rij k Hulpbetoon getroffen in bedeeling van zijn gezin >n verzoeiMiftt. op het advies van Bouw-en 7oningtoezicht no. i de noodiH^iyi, wordt besloten de aanvrage no. I/7Ö3 te weigere V> kingen I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 608