w NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN ...13 Ogt.ob.er 193... Tegenwoordig de Heeren Mr. u. De.ke.th.» Bur.gemees.t.< J.o.vaa Jaren ...en. a.Lode.esen "'eth ouders. Secretaris J. j. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 11.15- t/m 1.2.1.1. Uitgevoerd Afd. I- Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 610