IV H ■n. n«U. /f: m BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen uu en v\n' 1 L collecte wordt toegestaan. eeren van floooo, ie subsi! ember 1} evuld, rë|| eelt het i 1 gegeven i-gde subsi Lloten wordt andermaal den Raad voor te stellen looOO,-- subsidie toe te mennen. 1 subsidi seei-en hn voor, ar.f ■r. Raad voor te stellen f.loo,-- subsidie toe te ken- in behani >li tiecora )ver de voor hetl ;ie het i ven aan tu nct i dat Ie uilen I 1,751 5»"| 20, "1 te 'ij an een dj orteland.ï aangezien! lijk ior-1 nkort op-I Icht noo-l Inforra het voorstel van den Voorzitter wordt besloten. In den Inspecteur van Politie zal worden verzocht dit [sluit met de belanghebbenden te bespreken. sloten wordt f.ljö,-- beschikbaar te stellen voor over pnging van de patiente naar haar vadgrland Hongarije. f t Ij I 'K Z' Jl «t II h - -I '1 'f •1 '1 *1 11 <->

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 612