'?G M'' ?U ïl ft' BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen le "besliSSji 3 0 c t o b t ion veranej ichti>m tol leursbij •M den bes; .nhoud in besluit dd. 3 Oktober 1333 wordt voorloopig in0e- ■cfcen. loodra de officieels cijfers van de bevolking t.'ïd zijn, zal op den wettelijk voorgeschreven tijd |'t[ verzoeic om ontheffing "'orden voorbereid. nemer vaa ber 1333 1 00 - - maarl borgsom ijl door .hen f,175»37« igheid dij slechts vi enoxnen en dezer z uas berea sdkeuring men besla; wegens :er en 7etj 1 d e hcsj ld oor den Wethouder genomen beslissing wordt alsnog (dgekeurd,zoodat de waarborgsom nader wordt vastge- 00 f1000-- 1t-M. 1 bez" ar 1 7et' :ii3^B;ld r 0. van ITourik wonende te "ilversui.; wordt voor 'an t'oarh■e|aeer tijdelijke ïerkaaaraheden aangenomen tot opzich- •act aan V» egenbouw. bi ie Br i°on wordt bepaald op f45»-" per week. t Ha; n te -H ei. 'tj.ideC)liecte rit toegestaan, aden eeneij i ooi ZOi.'it I it ':.arnezi| iet L.0. iKen scnoo] Itrent hes verhandelde wordt verwezen naar hot afzon- plijke ter zake opgemaakte resumé. J «ST-r- Ovf 1L* Jfó^ 1 T *.1 V» O O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 616