NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 17 vctoper 193 J. Tegenwoordig de Heeren J r ü.Beke'fctj,, Bu r ester, J.T.van Ju ren en jl.LodeeuenVethoucters. Secretaris «J Cr.A Ba tenb.u.rfo.,. Afwezig Accoord De Wethouders, ~C- De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 1.2.1.2 t/m .1.22.6.. Uitgevoerd Afd. I: Afd. II: Afd. III: SP; Afd. IV A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 620