i'f. Jïïnf 'Y' r Afdeeling Aanmerking en verzoen van de ^ijjie fu| 3 are er.<e: >gen Koi.'ïeii itrexiin,: ster natuu >ijwonen n terdag 21 'sgebou? ti ran het aai 'ing muller van Gcto oo 14 Vu, ïging ver eende ver-| een v»ooniiiT e woning, vu e 1 in li! el lood™ omt te sta vies uitge btenaar, t - en woniï - Uo. l/f |et op het advies van Boa"?- en Woningtoezicht no. rl32 wordt besloten de aanvrage no. 1/795 aan te Ld en dbrahaia Jansen, voornoemd r,iet ingang van 17 Cctober [i'933 te ontslaan uit den gemeentedienst; bij een nader te nenen besluit te bepalen of eervol dan wel oneervol ontslag zal worden verleend. adressant mede ze deeien dat met zijn verzoek t.g.t.; rorden rekening gehouden. |or de vergadering bestaat bij net College geen belang- f llling. r s telling hul.) voor stand van .■K^en aan- Comité. 2ft geen |ri de verantwoording door den ontvanger wordt zennis g/s lonen i. oma het oordeel van Bouw- en 'Woningtoezicht zomt het in gezonden bouwplan niet in aanmerzing voor z.g. fcesio- jen bouw. jealoten wordt adressant te antwoorden geheel overeen-' pzstig het advies van Bouw- en Woningtoezicht. ploten wordt adressant andermaal te oeri enten, dat p A.de Bree geen noodwoning oeschizbaar worat ^estela. ten de inzameling van gelden voor dit doel oestaat 'wj bezwaar. lA ayA. ItB 3.7X1- 9tt 2c S i. i j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 622