NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN -4 .Y.c tp oer 193 3 Tegenwoordig de Heeren -r. -j. Jeiceth, r JS.van Duren en K.^odeesen, ".'ethouciere Secretaris J- .A.«Bat.en.Tauxg.... Afwezig Accoord De Wethouders, A <A~. De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers X/ïA2.. t/m .12'j. 1.» Uitgevoerd Afd. I: Afd. II:- - Afd. IIIAfd. IVIL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 634