125^ -^echn.Ambtenaar Bouw-en /oning- toezicht "bericht naar aanleiding van een ver^J van ien heer JVT.Botjer 02a wijziginu van het uitbreidingsplan in dier voep dat de over zijn aan de liolenstraat J legen terrein geprojecteerde wieg zal worden verlegd. 1251 i'echn.Ambtenaar Bouw-en Voning- to ezi cht biedt ter behandeling aan een verzoekl om bouwvergunning vergezeld van de noj dige teeheningen en adviezen. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 637