BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen sen verdoel •j'ziging lier voed 1 straat weg zal adressant mede te deelen dat in het ontwerp-uitbrei-j l? <JU IJ11 splan met zijn belangen oor tebe een bezwaren neer bestaan. worden rekening gehou- .ri( waardoor tegen het bebouwen van het terrein naast eri verzoekBiet op het advies van bouw-en Voningtoezicht no. 30/ ran de nofl^, wordt besloten aanvrage no. 1/701 te weigeren. tt'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 638