NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS ^■órrtr: VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 27 U.c.to.D.er193 Tegenwoordig de Heeren ^r. u. Dekcth, Burgeiaeester. J.3.van Duren en K..I«odeesenWethouders. Secretaris Ja.tcnou;:0. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 12$2 t/m 12>7 Uitgevoerd Afd. £v; Afd. Afd III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 640