Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1252 1253 1254 J.C.ueervliet badmeester bestuur der T.3.C. Vereeniging Soest. Techn. Ambtenaar Doenbare /erken. verzoekt in een gemotiveerd adres gaande 1 Januari a.s. vast aan te i len 3 tej verzoekt toekenning van uit de gemeentekas, inge lingen der verordening 0 van bijdragen ter oestri eene bijdrage volge de bega-l 0 het verleen» jding van dg iT.B.G. in de gemeente Soest, zulks t/J van Hendrika P.van \soh, Tri jAleida G.LI. Jorrestein to [drag van f172 -- jntje boerstal t een totaal'^! zendt advies van de firma Stein en Tak! ken omtrent het tijdstio van het ledig! pompen van het natuurbad, Voorts wnrdtl medegedeeld lat genoemde firma geen oei zwaren neeft tegen het exoloiteeren val het natuurbad als ijsbaan in de a.s. '<l terperiode, mits gezorgd wordt dat is ^eheele bodem behoorlijk onder water komt te staan, zulks met het oog op hel ondiepe gedeelte.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 641