NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 31 Pctobea 193 3 Tegenwoordig de Heeren i r Q* Dekcth, Burgeire est K. Lodeesen 1 e tliouder.. Secretaris C!».Gr.nr>.t"'.n l Afwezig «T.S. van Dur en1 e thoud.eren Secretaris Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 12.6.P t/mI274. Afd. IAfd. II Uitgevoerd Afd. III Afd. IV: IC

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 646