Korte inhoud mer 1265 1266 12C7 1268 126 1270 1271 127' C.de deus te B i e r en lentraal Bureau voor Yeri i*iqatie en Vinancieele Ad viezen der Ver. van Bed. Gemeen ten te s-Graven- hag e fechn. Ambtenaar Ooenbare Ter-ken. D.J.Visser, Aerk-: straat 20a Soest.j Techn. Ambtenaar l Bouw- en 'Toning- toedicht. Alg. ued. Vrouwen! Vredebond e.a. Te chnAmb t e na ar Bouw- en Toning- toezicht G.Verschoor deelt mede dat het hem niet mogelijk langer bij te dragen in de kosten vaj verpleging van M®j 'V.Huizinga. zendt rapport betreffende de controle der jaarstukken 1932 van het wegenfo® idezer gemeente doet verantwoording terzake van de ni afgifte van bestelbonnen. verzoekt in orinnipe te mogen vemen®, of hem zal worden toegestaan tot let wijzigen van den gevel van zijn wonini gelegen aan de Aerkstraat, Ho. 20a, i gens het overgelegde ontwerp-plan. Omtrent dit verzoek wordt rapport uit gebracht door den technisch ambtena belast met de leiding van bouw- en noi ningtoezicht. biedt ter behandeling aan een ver zoe m om bouwvergunning vergezeld vaj de noodige teekeningen en adviezen. I verzoeken vrijdom belasting Publieke Verinakelijkheden voor vertooning fik; *Hiem»nsland!l op 10 Hovember a.s. vraagt terugbetaling van verlofsrecht zulks in verband met de intrekking zijn verlof. zendt declaratie betreffende gedane uitgaven wegens reis- en verblijfkos ten tijdens zijn vacantie en in verin met het onderzoek naar een sollicitan voor ie betrekking van bouw-technisch opzichter, in totaal f.2),90

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 649