NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 7 februari 1933 Tegenwoordig de Heeren Hr.« Lf. Deketh, Burgemeester X. Lodeesen, Wethouder. i Secretaris J. Gr. A. Batenburg. Afwezig J. 3. van Duren, Wethouder, Accoord De Wethouders, Pe Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 123 t/m 139 Uitgevoerd Afd. I Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 64