o/m ïogelia^liot&ri wordt te onderdoezen of er geen verdere familie - -Ml-: zijndie.wel wettelijk verplicht dij n bij te dra- ts ;a. controle|L rapport wordt kennis genomen. Jen Technisch 'eg; ïTojMttenaar van Openbare ierken zal andermaal worden opge Igen voor spoedige inzending van de daarin bedoelde ■uatieteekeningen zorg te dragen. ran de niMtificatie i vemeuMfessant te berichten dat op grond van he i bep ;axdt V- <JLu tot het Mi-<el der bouwverordening een eventueele bouwaan- .jn woninBge zoude moeten worden geweigerd. 20a plan. iport ui'.l ,mb t naarl w - en "iel ver-^let op het advies van Jouw- en 'Voningtoemicht no. 30/ l? ^Jci- ^eld M, nordt healotén de aanvrage no. 1/7)1 te weigeren. 'lemen. ubli eie ■loten wordt geen vrijstelling van belasting te geven. .ing ülM C 3 a. s. .ofsreo-itMloten ^ordt van d. Verschoor van he t betaalde verlof s Kking vM^t een bedrag van f.12,30' terug te betalen. ,yp gedane lijfkek in verb-j llicitanl e chniscb| betaling wordt besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 650