Y" BESLISSING Ataeeling Aanmerkingen e,ü' ia Hioten «lordt den Raad voor te stellen de uitgetrokken c\ k dat aljK^idie toe te kennen aan de adresseerende afdeeling. y" regeliiM' /%t. eoen I at de nfiB n de gis. chni sch it»o >rdigjj Üribten ié trekking v uitvis- nmerkinü» van de et :?lj',ue LI en ach- erging r. iovi jve [dus wordt besloten. Bos 3 tra J '-kTV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 652