NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN &er193. Tegenwoordig de Heeren MT QJc.ceth.., liurgfmee.s ter iC. Lodeesen, 'Jethouder Secretaris ,J J 1 0 Afwezig J# 3* Töh Jureni'-t:ouier. Accoord De Wethouders, De Burgemeester., Bevat volgnummers 12.75 t/mI.8.9.Q. Uitgevoerd Afd. 14? Afd. II Afd. III: Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 654