3^ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Iform het voorstel vin den Voorzitter wordt besloten^ /Pu. 3 c> I loten wordt de cursus te laten volden dooi den at ent fcaicers en de vervolgcursus door den agent C.van i/ijn- rden, een en ander conform advies Insoecteur van Po- ie en accoordverklaring van den BurgemeesterHooia Politie U2 V jHO. Pnform het advies wordt besloten. \P i jy njkens ingekomen b-ericht van den Technisch Am.bteno.ar inbare /erken dd. 20 Oct. j*l. is reeds aan de wenken m den heer lub voldaan, -desloten wordt deze uangelegei id verder voor Kennisgeving aan te nemen. cl.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 656