4 v-f J/Sl BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen iciruge e-Radio.| loten wordt oij de "begroeting 1-934 den Raad voor te yfaJïf. ll*en eene bijdrage ad f.io,-- per jaar toe te Kunnen Lerwij^er .ciotsn wordt den Raad voor te stellen het gevraagde itslag te verleenen met ingang van den datum door Bur- [eester en 'fethouders te bepalen. uge noodj naar hun in behoort (sloten oordt voorloopig de bestemming van de paden te landeren door omwisseling van de borden. 3 Ijl. ensare Ij t uit bij no. 753, l normaal jn soarij af ge l lan t besluit van net College dd. 25 Aug. 1933 wordt inge- Ken waardoor de levering voortgang Kan hebben, n den Technisch Ambtenaar voorts op te dragen zich re- luacig van de officieele benzineprijs (pomperij s} op dt io, ee te houden in verband met ue nota's van oeüZine- iv ring, aangezien deze prijs diKW Ijls schijnt te variet- in een afdni. Itliicutie, j de He ben inge- ro tot hi eb g- aeeüi odlij.leaJi re rezciui >e toestemming tot het leggen der leiding in de iJorre- leiding Heter. tpinweg wordt blo ten wordt verleend een brandKraan in de leiding te lefooen met de 1 P de plaats door den Commandant der Brandweer aan te 3eert de s en en oni Iven of aangegeven. fJcL. V 3iVó. te wild ?es van i ernstig l s tralie- Jpuloten wordt de Gedeputeerde Staten den stanu van za- |a mede te deelen conform het ontwerpschrijven hierne- ns gevoegd en door de aanwezige leden der vergadering Mgexceurd. tot [S Io I* OH. V' AR en i iü f een brafl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 658