I Volg- num- I Afzender of voorsteller Datu m mer Korte 1236 1237 1233 120) 1290 Techn. Ambtenaar doenbare /erxen. TechnArnbtenaar Openbare 'erheen. C.de Reus te Jieren LIrXTiTnKooien Amersfoor t Jvan Raai j j verzoekt machtiging tot het verlengen van het dienstverband met C.G.J.v,n Heijst, tijdelijk opzichter-tee^enaar bij Openbare ïerxen, tot 1 Jan. 1934 ten behoeve hiervan een crediet vin f.400,-- beschikbaar te stellen. biedt kaartjes aan ten behoeve van grondafstand door J.Motenboom en BreuKelen ter Verbreeding van den Hartvjeg tot 12 Heter. •teJ I deelt mede dat het mem niet mogelijk I langer bij te dragen in de kosten van! verpleging van Hej./.Huizin^a deelt mede dat de eenige uitdeelinjs- lijst in het faillissement van J.. j, van der ,'oude gedurende 10 dagen ter J zage ligt voor de schuldei schersen il op deze lijst voor de gemeente Soest il uitgetrokken 3 van de vordering, zij| de 3 f «351 «37 of f10 56 vraagt op zijn vergunningsaKte aan te teekenen, dat de vergunning ook zal g] den voor de biljartzaal achterlocali- teit) van het perceel Soesterbergsche- straat no, 138. I inhou

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 659