/typ V BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen verlen éeti den Raad voor te stellen het dienstverband tot b.J.van Kanuari 1'934 te verlengen en daarvoor een crediet aan teex£enaarByragen van f.400,--. an. 1934 iet van len ve van denHgioten wordt den Raad voor te stellen de strooien ;i en -vanHond in eigendom te aanvaarden en het desbetreffend a den AortBadsbesluit vast te stellen. flogelijic iH3ioten wordt de Kosten voor reKening der gemeente te "13ten vanBaen nu blijft dat geen verhaal ïaogelijK is. M- k-4 i--f-v J 1 jjjr leelinjs-B uitkering te verantwoorden in de administratie Urona-^£ m j j, M if, j jen ^et restant der vordering groot f.341,31 als Idrij igen ter ig]inbaar af te schrijven, lers, en ie 3oest i| :ring, ,ij| '6 e aan te »sioten wordt de aanteeKening op de verdunningsaKte ok zal i'eBian te brengen conform het verzoen, erlooali- berg sche id CAy\

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 660