NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .7 Uovexibor 193 3 Tegenwoordig de Heeren d. nek.tth, du 0e mester, J3. van >u ren en Iv.Lo.deesen/et.iouders. Secretaris J"-d.da tenunrj Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers lL.j-i t/m I2:jc,. Afd. IAfd. II Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 662