NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS «=- VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN l.Q,..N.Q3r.ëmh.ar 193 Tegenwoordig de Heeren Deiceth. J. 3. v in Duren en K.Lod.eesen, iethouders. Secretaris P*G .Groot, "?nd Afwezig Crt/éntpur^'jecreturiü. Bevat volgnummers 12.).) t/m De Wethouders De Secretaris Afd. I Afd- 11 Uitgevoerd Afd. III: Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 666