JÏ! H '7 V h. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen I -• ca 11 e Lsloten wordt den ^aad een aanvullingscrediet van 1.10.000,-- te vragen. |e vergadering machtigt den Voorzitter om de door hem •enschte maatregelen te tredfen. fst intrekking van de beslissing dd. 20 Oct. j.1. wordt oj\ ^sloten het Verzoek niet in te •■rilligen, aangezien v feulks naar de meening van het College niet mogelijk ls pst het oog oo de bepalingen, voorkomende in de /egen- fond sver ordening püt bedoelde intrekking wordt besloten, terwijl adres- j loJLl. ■•^nt een bedrag van zal meèteh oijoetalen voor L /V •e hem op 5 Sept. ,i.l. verleende bouYiver.cunnin,,i M/* 1*-' t IHl. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 668