uil. rer 1932 le con- ibare ia! 1932. 5uis in zal mor- Lng ge- 1 den Os- ïk "tean ren. ntwerp Laken "te ie Hinder' Lagers- oerceel raai be- ntwerp ergen te at uit- erij en en aan i gemeen- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Van het verslag wordt kennisgenomen en besloten het den raad ter lezing te leggen, S/t li ll Van het rapport wordt kennisgenomen. Van de mededeeling wordt met belangstelling kennisgeno men en voorts besloten het schrijven aan den raad ter lezing aan te bieden. JA Jd. Het ontwerp wordt goedgekeurd. Het ontwerp wordt goedgekeurd. hten van rplaats L. en 3 P.K. eel kad. bummer )e vergunning wordt verleend overeenkomstig het besluit liernevens als bijlage gevoegd. rrujn van open- 3 pebr. gegaan ra n be- kangedien in de gegeven omstandigheden op de telefoonpost 7% niet bezuinigd zal kunnen worden wordt besloten de telefooninrichting te handhaven. U.' 00

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 66