Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte i n n o u ';ve ie 'bewoners. Je Voorzitter zegt dat de woningbouw, eeniging geen liefdadige iristellin^ j dat liet Bestuur zelf naar een oplossin rrfoet zoeken, en dat het de consequente van een en ander moet aanvaarden. Vour ■de verstrekking van huurbons, hetgeen Spreker tegenover andere gemeen tennreö 'niet wenschelijk acht, zou het bestuur zich kunnen wenden tot maatschapen Huljue toon •h j k

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 675