NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1'4V ber, ^3 3 Tegenwoordig de Heeren ÜT». Gr.» Beketh.$ Bur.gémfe.es.t.fei.* J.S.van Ju ren en X. Locl.ee s. en.,, /etnouuers. Secretaris .u.iv.Jatenüur^. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 13.2',' t/m1.3.34 'j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 678