,caten' /luité Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen L yergadering acht het nemen van in-üabu der stu&ken LJA fis I'-cro iien besluit de oeslissing oo het berotj af te 1 vr^' lublie-Besloten wordt gunstig op het verzoen te beschikken Jesloten Hordt den Haau machtiging te vragen adressant P-oJjl- Je berichten dat bij het vaststellen van de houtvoor- L eariften zooveel mogeli j -< naet zijn nenschea zal worden ■4l/ "Saao -Kening gehouden. eoo ;'"iii»an adressant me iedeelen conform het advies van Bou«-en rceelenMoni-ngtoezicht. I /crnieu«an ien Raad machtiging vragen adressanten te berichten iA l te verB<t ie oeide om rerbetering gevraagde wegen op het alge- c iets-Been wegenplan zijn gebracht en te gelegener tijd voor f£rnieuwin t, in aanmerking gullen morden gebrachl /f kj 3,21 i 6)1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 680