\2-Jh. BESLISSING Afdeel ing en No. esloten wordt de P.U.E.M. te berichten dat met de wij- f-ing der straatverlichting in de Vredehof straat con- orui haar schrijven van 31 Oct. j.1. genoegen omen. het het oog oo het drukke 1. genoegen wordt autoverkeer op die Itraat aal verzoent worden de nieuw aan te brengen lam Jen zoodanig te plaatsen dat de verlichting voor de au [omobilisten geen minder veroorzaakt. lui. Aanmerkingen raat ver. 3n -iel >ogin S aal in.j rercen- 'bedra»en| iet de 'ngt aieij >n da, i van het^lvorens omtrent deze zaak een beslissing te nemen zal Lsnog aan den Technisch Ambtenaar kosten-opgaaf worden tevraagd van een nieuwe vaste muziektent. ter Bet ontwerp-beslui t zal den raad ter vaststelling worden yf*/f ont';er>Hangeuoden. I j de verB 0 v 4 politie-B gt T- i 234," .20 3,-- 3 van Besloten wordt, dat het verlof A van Mejv. .Leeuwen in ïoeve en vervolge ook zal ^elden voor de aangebouwde zaal 10 1.2 root 10} i.12 van het perceel Nieuw straat 57* iT" cJL. Mlo. i 4u 0 5 ijti|

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 682