NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN -ioYft.Ovr193 3- Tegenwoordig de Heeren v u Jt.cc Jur^t tic c t c J. 3. v. Tur en en X, T.q detsen, e thaud e.r.s Secretaris 0 A» B®.t<snb! Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, e Secretaris, Bevat volgnummers 1335 t/m Uitgevoerd Afd. IAfd. Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 684