Vap yr^ny I BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen i c ii t e n o ■nst in vl c e 3 nh t vaat--e] iu de i1'! it voor- i Th id voor- ichtin. te roer- ;re keende Geller- :eft ;e- besloten wordt aan de Jirectie van het .destructie-be- tjrijf te Overschie te vragen welke plannen sij thans ■voorbereiden. roei ig- tellem ingaan-I loten nordt Unog die ïucht iging tot tewerkstelling BjCé. Van de voorgedragen personen op arbeidscontract schrif-1 i Iteli j -c te ve 1 y' )h 0 5 I idvic-s van houw- en Woningtoezicht no. \S- «Jv. I - dt i.üvr.gc no. 1/7)0 te ,y Bren nemin0 n het rap port wordt Kennis genomen. t vang er 1 van we verdunning wordt verleend aanfqjna iet idvies van .en J(jl, reliltarw-eoiinisoh jdnhtenaar Openbare ler-cea du. 11 Wovembep lpj- ■aai tcwMtlo. 777» it ie igt hier| '-933 kan de aanvrager op de lijst geplaatst worden. oJjl. pOoilege overweegt .jen andere regeling voor komende -u. seert k een. JJ 1 i d 3 O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 686