75 $■- Volg num mer Datum Korte inhoud 1340 1349 1350 1351 1353 1354 1355 1356 Jon. 3eek. fecnnisch -ulote- naar wasbedrijf. Crisis Comité Soest. Techn. Ambtenaar Openbare Verken. 1352 Je Voorzitter. J .Jorrestein ,I£0- lenctr.42 Soest. B,2a relseJuliana straat 7b Soest. \fd. Steunverles- nin. Afd. Steunver lee ning verzoekt meerdere steun ingevolge ie steunregeling net rijkssubsidie. verzoekt verbruikstoestellen ter besa kin0 te mogen stellen van de Commissie, Jeugdwerkloosheidvoor kooklessen voor meisjes en waardevermindering doo: dit gebruik te mogen brengen ten laste van volgno. 2p onderdeel '•reclame:1 van, de begrooting. verzoekt den heer 7.H.CJoorman te lo gen beschouwen als vertegenwoordiger n het wemeente-bestuur in afd.. 3. deelt mede dat 3elt niet voldaan heeft' aan de bepalingen van het bestek inzak uitvoering wegenplan 't Hart. stelt voor den raad ter vaststelling aan te bieden een viertal ontwero-be- sluiten inzake opneming en uitleening van gelden voor den dienst 1^34. verzoekt huur ver dagingop grond van dei omstandigheiddat het gezin* Zateriaj 20 November e.k. de "'oning zal moeten verlaten, wegens huurschuld. doet mededeeling van zijn gezinsinkoia- sten en verstekt den toeslag op zijn pc si oen te willen brengen van 40 00 zendt ter kennisneming een rapoort van de Politie vraruit blijkt dat J. "/.Staal los arbeider alhier werk zou hebben u&- vei, erl. rapporteert dat ...Vreriks arbeider al hier getracht heeft zijn stempelkaart door een ander dan hemzelf te doen af" stempelen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 689