Volg- nuia- Afzender of voor- j Ja tuit mer. steller hor te inh >ud 13 >7 R. K.Bouwvereeni- 0ing "Sint Joseoh" 'te 3oest 1353 Je). Soesterberg lly. Hut v/h Alge meen legt over een drietal prijsopgaven voor het aanbrengen van lichtpunten in de door haar verteniging geëxploi- 1 teerde woningen van complex Soest I en II. verzoekt vrijstelling oelasting Pub 1 ie. Ke vermakelijkheden voor tentoonstel ling clubwerk van kinderen Hutscursus.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 691