NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERtNG VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 21. 193 Tegenwoordig de Heeren -r -->= - J. 3. van Juren en K.-aodeësenethcuüers Secretaris n" Afwezig Accoord De Wethouders, Jh JZ De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 13-5-1 t/m1.3.7-5.. Uitgevoerd Afd. I: Afd. IIjj.- Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 694