Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1366 1307 Commissie uroni- bedrijf Inspecteur van Politie. adviseert naar aaxileiuing van het ver zoek van A.van Boeren dd. 12 3ept. 1)]2| behalve evenredige vermindering van huur voor het in beslag genomen geieeltj groot J4-) 112 van het perceel H no, )r>j een vergoeding voor het te velde staan de genas te geven van f00 p per 112. deelt mede het resultaat van de bespie dingen met het politie-personeel inzazel overaierk-vergoeding Ij63 Centr.Bond van Transp.Arbeiders. verzoekt uitbetaling toeslag A.Brons en J.v.Bteendellar Doenbare ferken) f K" estie boekhouder 1369 Vermoede lijk A.v. Asch 137C Besturen-bonden 1371 Techn. Ambtenaar Bou"-:- en 'foning- toezicht versoeut uitbetaling van 3 schorsings- dagen en 3 ";eken ziekengeld. Betreft vechtpartij tusschen verzoeker en A.Kramer. aanbeveling cundidaten voor commissie advies steunregeling. bericht omtrent een ruiling ri n p "Roqp.tr n a f. n t- f. .1 TTp f. aan de Bosstraat net J.Ifets. jc .xan evestigd, dat het in van g De aan dacht ^ordt er ca ruiling te ontvangen gedeelte niet on geveer pj2 M2, doch on0cveer 634 '2 groot zal zijn. Besloten - WA.* W WA. WW W W V_ A A A. WV A. -A. A. V A.AA. Il -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 697