aft» un 'i* P2 Ja. yJ'3 tsp BESLISSING Conform het advies zal den Raad worden voorgesteld. *-VN3. Aanmerkingen Aangezien het uabtenaren-reglement ten aanzien van het vergoeden v m overwerx nog geéh wij ziuing heeft onder- aS wordt besloten aan den Raad voor te stellen net gian noodige crediet tegens gemaakte toe te staan ter bestrijding der Kosten overuren door de Politie. Je toeslag ril alsnog worden uitbetaald, van de gelden n/S door den Inspecteur van Politie ten huize /an den boeit- aouder in beslag genomen. ,3-zloten wordt é'ari A. van As oh de drie schorsingsdogen i eUZf luit te betalen. over stemmin de verxnemers. zijn drie stenbriefj over twee afgev iaarop zijn temmen uitgebrachjt en oo L. Je Voorzitter gaat dijden uit I Inge Komen >j J.Hom 3 stemmen, A. u. den Besten 2 gCriel 1 stem. eeKozen zijn J.Hom en A.e.den besten. Eervol, ens worden alle stemmen uitgebracht op den heer duider .te Soesterberg en '7.van oer Velden te Soest als -erjegevers Ne sloten wordt ie benoemden van het besluit aarh j Ji y 2 te stellen met verzoex te willen noeming door hen wordt tanvaard. mededeelen in of Jcenn i i de be- Aan den Raad voor te stellen de ruilin. tc aan. 41. >nj. O t»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 698